Vad kommer hända med bensinpriset?

I början av sommaren skrev vi om det höga bensinpriset, och uttryckte vissa farhågor för att det skulle kunna öka ännu mer efter valet, om Miljöpartiet fick en plats i regeringen. Nu har det alltså blivit på et viset. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering tillsammans. Kommer då detta att leda till ytterligt höjda bensinpriser? Det är svårt att sia om. Men det finns vissa saker som tyder på att det inte alls behöver bli på det viset. Och dessa har inte nödvändigtvis med saker som regeringen kan påverka att göra. Den senaste tiden har nämligen priset på råolja sjunkit på världsmarknaden, något som ju kommer att påverka bensinpriset i en förr bilförare positiv riktning. Det finns också tecken som tyder på att priset kommer att fortsätta att sjunka en bit till.

Att den nya regeringen dessutom är en svag regering gör att det är mer osannolikt att de kommer att få igenom en höjning av bensinskatten. Det är ju något som, även om det möjligtvis kan vara nödvändigt, inte är så populärt. Socialdemokraterna vill dessutom bibehålla nuvarande bensinskatt. Vilket av de två partierna som kommer att vika sig i frågan vet vi än så länge inte. Men vi på Classic Limo hoppas givetvis på att bensinpriset stannar kvar på nuvarande nivå. Miljön är viktig, men som vi skrev i juni:

”Det första man måste göra är att fokusera på alternativen, och på så sätt konkurrera ut det redan befintliga. Att det ska bli ekonomiskt lönsamt att byta bränsle, för då kommer man att ha de alternativen som förstaval, rent ekonomiskt.”

Och det gäller fortfarande.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *